Αποτελεσματικότητα:

Βάσει ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο, η online ψυχοθεραπεία έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και χρησιμοποιείται ευρέως.

Online ΨυχοθεραπείαΟι συνεδρίες γίνονται online προκειμένου να μην αποτελούν εμπόδιο οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν στη συμμετοχή στη θεραπευτική διαδικασία διά ζώσης, διασφαλίζοντας απόλυτα την ασφάλεια και την ποιότητα της θεραπευτικής εργασίας.

Δυσκολίες όπως:

  • Γεωγραφική απόσταση (διαμονή σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας)
  • Καταστάσεις που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης και φροντίδας (π.χ. Covid- 19)

  • Κινητικά προβλήματα

  • Γλωσσικοί περιορισμοί στον τόπο κατοικίας/ επιθυμία η γλώσσα επικοινωνίας να είναι η μητρική

  • Προσωπικές δυσκολίες πρόσβασης για άλλους λόγους

μπορεί να παρεμποδίζουν τη συμμετοχή στη θεραπευτική διαδικασία. Η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία όταν γίνεται με όρους και προϋποθέσεις βοηθά ώστε να μην αποτελούν οι δυσκολίες αυτές εμπόδιο στη φροντίδα της ψυχικής μας υγείας.

Υπηρεσίες Διαδικτυακής Ψυχοθεραπείας
  • Ατομική Ψυχοθεραπεία
  • Θεραπεία Ζευγαριού
  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Συμβουλευτική Εφήβων
  • Συνεδρίες Θεραπευτικού Παιχνιδιού

Πώς λειτουργεί


Η πρόσβαση στη διαδικασία είναι πολύ απλή και απαιτεί μόνο την ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή/tablet ή smartphone με ήχο και κάμερα. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω πλατφόρμας όπως το skype ή το zoom ύστερα από επικοινωνία με τη θεραπεύτρια.


Επικοινωνία