"Το παιχνίδι είναι η αυθόρμητη έκφραση του παιδιού. Κατανοώντας κανείς τον τρόπο με τον οποίο παίζει ένα παιδί, μπορεί να αρχίσει να καταλαβαίνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του." 

Virginia Axline

Ψυχοθεραπεία για Παιδιά

Είναι στην ηλικία των 2-3 ετών που το παιδί αρχίζει να κάνει τα πρώτα του βήματα προς την αυτονομία. Η απόλυτη εξάρτηση από τα πρόσωπα φροντίδας δίνει τη σκυτάλη σε σταδιακά ανοίγματα προς τον έξω κόσμο. Βηματίζοντας στη νέα αυτή αναπτυξιακή φάση το παιδί ενδέχεται να συναντήσει δυσκολίες: εισέρχεται σε έναν καινούριο κόσμο τον οποίο καλείται να γνωρίσει, να οικειοποιηθεί, αλλά και να βρει τον εαυτό του μέσα σ’ αυτόν.

Ζητήματα που ενδέχεται να απασχολήσουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους είναι:

 • άγχος αποχωρισμού
 • αδερφική ζήλια
 • χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • σχολική άρνηση
 • επιθετικότητα
 • δυσκολία σχολικής μελέτης
 • προβλήματα στον ύπνο και τη διατροφή
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • θέματα συμπεριφοράς κλπ.

 

Η ψυχοθεραπεία παιδιών διαφέρει από εκείνη των ενηλίκων και αυτό γιατί στην παιδική ηλικία τα μέσα επικοινωνίας δεν είναι τα ίδια που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες. Για το λόγο αυτό η ψυχοθεραπεία παιδιών είναι προσαρμοσμένη έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια και οικειότητα στο χώρο και να διαθέτει μέσα επικοινωνίας που το διευκολύνουν. Μέσα και υλικά όπως το παιχνίδι, η ζωγραφική, οι κατασκευές, τα παιχνίδια ανάληψης φανταστικών ρόλων, εισάγουν το παιδί σε έναν συμβολικό κόσμο όπου με την καθοδήγηση του θεραπευτή μπορεί ελεύθερα να εκφράσει όσα το απασχολούν, να επεξεργαστεί δύσκολα συναισθήματα και εμπειρίες και  να δοκιμάσει τον εαυτό του σε καινούριους τρόπους σχετίζεσθε. Στόχος είναι να έρθει το παιδί σε επαφή με τις δυνατότητες και τα εσωτερικά του αποθέματα ώστε να αρχίσει να οικοδομεί την προσωπικότητά του βηματίζοντας με αυτοπεποίθηση και όρεξη για ζωή.

Στη διαδικασία αυτή δεδομένου ότι ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της δραστηριότητας του παιδιού τους είναι απαραίτητη η παράλληλη συμμετοχή τους σε συνεδρίες συμβουλευτικής.

Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση από παιδοψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή, συνάντηση με την οικογένεια και στη συνέχεια προτείνεται στους γονείς το θεραπευτικό σχέδιο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της οικογένειάς τους.

 

 

Παιχνίδι Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης


Στα πλαίσια της φροντίδας της ψυχικής υγείας του παιδιού και της πρόληψης δημιουργήθηκε η ιδέα του παιχνιδιού συναισθηματικής ενδυνάμωσης. Πρόκειται για μη κατευθυντικό, δημιουργικό παιχνίδι που στόχο έχει όχι απαραίτητα κάποιο συγκεκριμένο θεραπευτικό αίτημα, αλλά:

 • τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης του παιδιού
 • την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του
 • την προσαρμοστικότητά του σε καινούριες συνθήκες που αφορούν την καθημερινότητά του
 • την έκφραση και την ενδυνάμωση των συναισθημάτων του
 • την ψυχική του ανθεκτικότητα
 • την έκφραση και ανάπτυξη της δημιουργικότητάς του καθώς και
 • την ανάδειξη των ικανοτήτων, των ταλέντων και του δυναμικού του συνολικά.

Παράλληλα, όποιες συναισθηματικές δυσκολίες ενδεχομένως παρουσιάζονται στη διάρκεια των συνεδριών υπάρχει η δυνατότητα να διερευνηθούν και να τις επεξεργαστεί το παιδί με τη βοήθεια του θεραπευτή και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων.Όταν οι συνεδρίες θεραπευτικού παιχνιδιού γίνονται online, διοργανώνονται με τη συνεργασία των γονέων ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες που είναι σημαντικές για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας (προμήθεια υλικών, φροντίδα χώρου και χρόνου ησυχίας και ασφάλειας). Ο θεραπευτής παρέχει αναλυτικές οδηγίες στους γονείς, αξιοποιεί τη συμμετοχή τους ανάλογα με τις θεραπευτικές ανάγκες και παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την πορεία του παιδιού μέσα από τη διαδικασία.

Η συμβουλευτική έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς όλων των ηλικιών στην δυναμική και όμορφη, σημαντική και απαιτητική πορεία που έχει το μεγάλωμα των παιδιών τους. Μπορούν να αξιοποιούν τη διαδικασία είτε για να λάβουν υποστήριξη σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είτε για να διερευνήσουν το ρόλο τους δουλεύοντας στη φιλοσοφία των σχολών γονέων και εμβαθύνοντας σε θέματα διαπαιδαγώγησης.

Ακόμη, όταν είναι σημαντικό το παιδί να συμμετέχει σε συνεδρίες θεραπευτικού παιχνιδιού, η συμβολή των γονέων μέσα από τη δική τους συμμετοχή σε συνεδρίες επεξεργασίας του γονεϊκού τους ρόλου είναι πολύτιμη και καταλυτική ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Υποστήριξη των Γονέων στο Ρόλο τους


Η οικογένεια είναι η πρωταρχική ομάδα μέσα στην οποία τα μέλη της δημιουργούν και εξελίσσουν την προσωπικότητά τους. Η συνισταμένη των δυνάμεων τους και οι αποφάσεις που λαμβάνουν παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργικότητα όλης της οικογένειας αλλά και του κάθε μέλους ξεχωριστά. Οι γονείς είναι εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με το ρόλο της λειτουργικής πορείας της οικογένειάς τους, έναν ρόλο ωστόσο για τον οποίο οι ίδιοι δεν είναι απαραίτητα προετοιμασμένοι. Η απόκτηση παιδιών έχει πολλή χαρά, πλαισιώνεται με αγάπη και προσδοκίες, τη στιγμή που ταυτόχρονα θέτει απαιτήσεις, αλλάζοντας τις ισορροπίες που μέχρι τότε είχαν κατακτηθεί.

Θέματα που επεξεργαζόμαστε συχνά στη συμβουλευτική γονέων:


 1. Διαχείριση διαζυγίου
 2. Προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολείο
 3. Συναισθηματικά προβλήματα
 4. Άγχος αποχωρισμού
 5. Δυσκολίες προσαρμογής
 6. Πένθος/ απώλεια
 7. Οργανικές διαταραχές
 8. Άγχος
 9. Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
 10. Σχολική άρνηση
 11. Καθοδήγηση στην εφηβική ηλικία