« Επειδή σε μένα ανήκει όλος ο εαυτός μου, μπορώ να γνωριστώ βαθιά μαζί του. Έτσι, μπορώ να τον αγαπάω και να ΄μαι φίλος μαζί του, με όλες του τις πλευρές. Μπορώ λοιπόν να βάλω όλο τον εαυτό μου να δουλέψει για το συμφέρον μου.»

Virginia Satir

Ατομική Ψυχοθεραπεία


Η ατομική ψυχοθεραπεία εστιάζει στην έννοια του προσώπου και καλεί τον άνθρωπο που συμμετέχει σ’ αυτήν να αναδείξει τις δυνάμεις και τις ικανότητές του προκειμένου να ζει προς το συμφέρον του.

Η δουλειά με την ψυχοπαθολογία και τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος έχει σαν βασικό άξονα την κατανόηση αυτών των εμπειριών και του ρόλου που εξυπηρετούν, με σκοπό να μπορεί κανείς να αποφασίσει ξεκάθαρα και με συνειδητά κριτήρια τη μετέπειτα πορεία του.

Απέναντι στις καταστάσεις που βιώνει, το άτομο έχει συμμετοχή και επίδραση και η αναγνώριση αυτής της συμμετοχής του είναι σημαντική δεδομένου ότι είναι ακριβώς μέσα από αυτήν που έχει τη δύναμη να οδηγήσει τα πράγματα σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

Η ατομική ψυχοθεραπεία καλεί τον άνθρωπο να ακούσει τον εαυτό του και τις επιθυμίες του, να κατανοήσει το νόημα της όποιας δυσλειτουργίας τον ταλαιπωρεί και να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη απέναντι στη ζωή που θέλει να ζήσει με σεβασμό στις δυσκολίες του αλλά και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Γιατί όταν «ξαναδιαβάζουμε» την ιστορία μας, έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να την γράφουμε διαφορετικά.