Θεραπεία οικογένειας

therapia_oikogenias

 

 

Η θεραπεία οικογένειας προσεγγίζει την οικογένεια ως την  πρωταρχική εκείνη ομάδα μέσα στην οποία τα μέλη της δημιουργούν και εξελίσσουν την προσωπικότητά τους. Η συνισταμένη των δυνάμεων τους και οι αποφάσεις που λαμβάνουν παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργικότητα όλης της οικογένειας αλλά και του κάθε μέλους ξεχωριστά.

 

 

Η θεώρηση αυτή επιτρέπει να δούμε το σύμπτωμα ενός μέλους ως το αποτέλεσμα σχέσεων και τρόπων επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια που έχουν χάσει τη χρησιμότητά τους. Δουλεύοντας πάνω στις δυσλειτουργικές σχέσεις, εκφράζοντας συναισθήματα και επιλύοντας δυσκολίες και συγκρούσεις, η οικογένεια μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και σχετίζονται τα μέλη της απελευθερώνοντας δυνατότητες και χαράσσοντας νέους δρόμους που ευνοούν την υγιή ανάπτυξη όλων των μελών.