Μαθησιακές δυσκολίες

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα mathisiakes_diskoliesσημαντικό αριθμό μαθητών και τους γονείς τους. Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και η αντιμετώπιση τόσο των δυσκολιών αυτών όσο και των δευτερογενών ψυχολογικών επιπτώσεων στο παιδί είναι σημαντική.

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται στις:

  • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (χαμηλού νοητικού δυναμικού)
  • Δευτερογενείς μαθησιακές δυσκολίες (αποτέλεσμα περιβαλλοντικών δυσκολιών: στερητικό περιβάλλον, οικογενειακές εντάσεις, παραμέληση, ψυχοπαθολογία, πολιτισμική/ οικονομική στέρηση, συναισθηματικές διαταραχές)
  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία κλπ.)

 

Η διάγνωση του τύπου των μαθησιακών δυσκολιών γίνεται από ειδικευμένο επιστήμονα (ψυχολόγο/ ειδικό παιδαγωγό) και περιλαμβάνει τη χρήση διαγνωστικών μέσων (τεστ). Στη διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνεται συνάντηση των γονέων και του παιδιού με ψυχοθεραπευτή ώστε να διερευνηθεί ο μέχρι τώρα τρόπος χειρισμού των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού, να συζητηθούν και να επιλυθούν συναισθηματικές δυσκολίες (υπερευαισθησία στην κριτική, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης, αποστροφή για το σχολείο κλπ.)  και να ενισχυθεί ο ρόλος των γονέων στον τρόπο μελέτης και συναισθηματικής υποστήριξης του παιδιού.