Ψυχοθεραπεία παιδιού

«Η παιδική ηλικία δείχνει τον άνθρωπο, όπως η αυγή την ημέρα.»

Θαλής

 

 

Είναι στην ηλικία των 2-3 ετών που το παιδί αρχίζει kids6
να κάνει τα πρώτα του βήματα προς την αυτονομία. Η απόλυτη εξάρτηση από τα πρόσωπα φροντίδας δίνει τη σκυτάλη σε σταδιακά ανοίγματα προς τον έξω κόσμο. Βηματίζοντας στη νέα αυτή αναπτυξιακή φάση το παιδί ενδέχεται να συναντήσει δυσκολίες: εισέρχεται σε έναν καινούριο κόσμο τον οποίο καλείται να γνωρίσει, να οικειοποιηθεί, αλλά και να βρει τον εαυτό του μέσα σ’ αυτόν.

Ζητήματα που ενδέχεται να απασχολήσουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους είναι:

  • άγχος αποχωρισμού
  • αδερφική ζήλια
  • χαμηλή αυτοεκτίμηση
  • σχολική άρνηση
  • επιθετικότητα
  • δυσκολία σχολικής μελέτης
  • προβλήματα στον ύπνο και τη διατροφή
  • μαθησιακές δυσκολίες
  • θέματα συμπεριφοράς κλπ.

 

Η ψυχοθεραπεία παιδιών διαφέρει από εκείνη των ενηλίκων και αυτό γιατί στην παιδική ηλικία τα μέσα επικοινωνίας δεν είναι τα ίδια που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες. Για το λόγο αυτό η ψυχοθεραπεία παιδιών είναι προσαρμοσμένη έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια και οικειότητα στο χώρο και να διαθέτει μέσα επικοινωνίας που το διευκολύνουν. Μέσα και υλικά όπως το παιχνίδι, η ζωγραφική, οι κατασκευές, τα παιχνίδια ανάληψης φανταστικών ρόλων, εισάγουν το παιδί σε έναν συμβολικό κόσμο όπου με την καθοδήγηση του θεραπευτή μπορεί ελεύθερα να εκφράσει όσα το απασχολούν, να επεξεργαστεί δύσκολα συναισθήματα και εμπειρίες και  να δοκιμάσει τον εαυτό του σε καινούριους τρόπους σχετίζεσθε. Στόχος είναι να έρθει το παιδί σε επαφή με τις δυνατότητες και τα εσωτερικά του αποθέματα ώστε να αρχίσει να οικοδομεί την προσωπικότητά του βηματίζοντας με αυτοπεποίθηση και όρεξη για ζωή.

Στη διαδικασία αυτή δεδομένου ότι ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της δραστηριότητας του παιδιού τους είναι απαραίτητη η παράλληλη συμμετοχή τους σε συνεδρίες συμβουλευτικής.

Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχική αξιολόγηση από παιδοψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή, συνάντηση με την οικογένεια και στη συνέχεια προτείνεται στους γονείς το θεραπευτικό σχέδιο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της οικογένειάς τους.