Θεραπείες

therapies

 

 

Αξία και βασική αρχή στην ψυχοθεραπεία είναι το δικαίωμα στην ψυχική υγεία και η ενεργός συμμετοχή και ευχαρίστηση στη ζωή. Με σεβασμό στη μοναδικότητα του προσώπου, την ατομική και οικογενειακή του ιστορία, αλλά και τους στόχους και τις επιθυμίες του, η ψυχοθεραπευτική διαδικασία στοχεύει:

 • στην κατανόηση των προσωπικών και σχεσιακών δυσλειτουργιών
 • στην αξιοποίηση της προσωπικής δύναμης του ατόμου πάνω στις καταστάσεις που βιώνει
 • στην ενεργό εμπλοκή του στο χτίσιμο του επιθυμητού τρόπου ζωής και σχετίζεσθε

 

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία αφορά:

 • Ενήλικες άνδρες- γυναίκες
 • Ζευγάρια
 • Εφήβους
 • Παιδιά
 • Γονείς
 • Οικογένειες

και εστιάζει στην επεξεργασία των αιτημάτων που οι ίδιοι φέρνουν και ενδιαφέρονται να δουλέψουν με τη βοήθεια του θεραπευτή.

Παρέχεται η δυνατότητα θεραπείας που ταιριάζει καλύτερα στον κάθε άνθρωπο, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και η οποία επιλέγεται ύστερα από την πρώτη θεραπευτική συνάντηση.

Ειδικότερα οι θεραπείες που παρέχονται είναι:

 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Θεραπεία Ζευγαριού
 • Ψυχοθεραπεία παιδιών
 • Παιχνίδι Συναισθηματικής Ενδυνάμωσης για Παιδιά Προσχολικής & Σχολικής Ηλικίας
 • Συμβουλευτική Εφήβων
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Θεραπεία Οικογένειας
 • Βιωματικές- δημιουργικές ομάδες ενηλίκων

Παρέχεται η δυνατότητα online συνεδριών για θεραπείες ενηλίκων και εφήβων σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στο χώρο του ειδικού παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία.