Τι είναι η εργοθεραπεία και ποια τα οφέλη της

Γράφει η: erg

Κλεοπάτρα Φαντοπούλου

 Εργοθεραπεύτρια

Η εργοθεραπεία βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν και να βελτιώσουν δεξιότητες απαραίτητες ώστε να συμμετέχουν και να εκτελούν ανεξάρτητα δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι το παιχνίδι και οι σκόπιμες δραστηριότητες.

Ο εργοθεραπευτής αρχικά πραγματοποιεί μια συνέντευξη με τους γονείς του παιδιού για να ενημερωθεί σχετικά με τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους και να λάβει ένα σύντομο ιστορικό. Στη συνέχεια, προβαίνει σε μια αξιολόγηση του παιδιού ώστε να εντοπίσει δεξιότητες και αδυναμίες εάν κι εφόσον υπάρχουν. Τέλος, καλεί σε συνάντηση τους γονείς ώστε να τους ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και να τους προτείνει τους κατάλληλους τρόπους παρέμβασης ώστε να βοηθηθεί άμεσα και αποτελεσματικά το παιδί τους.

Εφόσον κριθεί αναγκαία η έναρξη ενός προγράμματος εργοθεραπείας, ο εργοθεραπευτής θέτει τους στόχους που θα κατακτήσει το παιδί μέσα στο χρονικό διάστημα που θα δεχτεί παρέμβαση. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τις ανάγκες και δυσκολίες του παιδιού και της οικογένειας. Η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης και σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στο παιδί και τον εργοθεραπευτή είναι αρκετά σημαντική για την πορεία της εξέλιξης του παιδιού. Ενισχύεται το εσωτερικό του κίνητρο για ενεργητική συμμετοχή και δράση στις δραστηριότητες και τα παιχνίδια. Προάγονται και βελτιώνονται δεξιότητες, κερδίζει νέες εμπειρίες, ενθαρρύνεται η αυτοεκτίμηση και η κοινωνικότητα.

Ο παιδιατρικός εργοθεραπευτής ασχολείται με παιδιά που αντιμετωπίζουν:

¤ δυσκολίες στην αδρή κινητικότητα

 • † πτωχός στασικός έλεγχος και ισορροπία,
 • † συντονισμό των κινήσεων, αμφίπλευρο συγχρονισμό

¤ δυσκολίες στην λεπτή κινητικότητα / επιδεξιότητα

 • αδυναμία αποτελεσματικού χειρισμού αντικειμένων
 • δυσκολία στα κουμπώματα και στο δέσιμο των κορδονιών

¤ δυσκολίες στην γραφοκινητικότητα

 • † ανώριμη σύλληψη μολυβιού
 • † αδυναμία στη μίμηση και αντιγραφή σχημάτων/γραμμάτων/αριθμών
 • † δυσκολία προσανατολισμού στον χώρο και σωστής κατεύθυνσης των γραμμάτων/αριθμών

¤ δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία και ολοκλήρωση

 • υπερβολική (μη φυσιολογική) αντίδραση, όπως άγχος, φόβο, τάση αποφυγής ή επίθεσης, σε διάφορα μη απειλητικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος,
 • † χαμηλή ανταπόκριση σε αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος
 • † πτωχή ικανότητα διάκρισης αισθητηριακών ερεθισμάτων

¤ δυσκολίες στον οφθαλμοκινητικό έλεγχο και τον οπτικοκινητικό συγχρονισμό

 • αδυναμία στον συντονισμό ματιού-χεριού
 • † δυσκολία στις οφθαλμικές κινήσεις

¤ δυσκολίες στον αντιληπτικό και γνωστικό τομέα

 • † πτωχή αντίληψη χρωμάτων/σχημάτων/μεγεθών
 • † πτωχός χωρο-χρονικός προσανατολισμός
 • † αδυναμία σε δεξιότητες οπτικής αντίληψης
 • † δυσκολία στη μνήμη, λογική σκέψη, επίλυση προβλήματος

¤ δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις

 • † αδυναμία ανάπτυξης και διατήρησης κοινωνικής επαφής με άλλα παιδιά ή ενηλίκους

¤ δυσκολίες σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής

 • † ένδυση-απόδυση
 • † προσωπική υγιεινή
 • † σίτιση
 • † μετακίνηση